Kompetansetorget

Kompetansetorget tilbyr målrettet implementering av spisskompetanse. Der skreddersydd opplæring trengs kan vi formidle kompetansen som morgendagens marked fordrer. Vi tar frem målbare løsninger for kunder eller i egen regi.

Kompetansetorget er blant annet ansvarlig for sikkerhetsopplæringen i www.sikkerhetsrommet.no.

Kompetansetorget er et heleid datterselskap av Varde Consulting AS.

Hvem vi er:
For å løse våre oppdrag optimalt setter vi sammen dedikerte kompetanseteam av ledende pedagoger, kommunikatorer og audiovisuelle artister. Disse jobber tett med andre kryss-faglige miljøer for å ta frem den opplæring som er best egnet til å skape eller forankre ønsket kompetanse for våre kunder.

Vi er nysgjerrige.
Vi er opptatt av læring.
Vi er godt utdannet, men ikke ferdig utdannet.
Vi er strategisk forankret i alt vi gjør.
Vi er lidenskapelig opptatt av å skape resultater.

Hva vi gjør:
Vi skaper mer effektiv læring.
Vi begeistrer.
Vi skaper løsninger tilpasset målgruppens behov.
Vi hjelper virksomheter med å forankre spisskompetanse.

Hvordan vi jobber:
Vi identifiserer kundens utfordring.
Vi finner løsningen.
Så bygger vi verktøyene som er best egnet til å realisere løsningen.
Deretter gjennomfører vi vår plan.
Vi måler og rapporterer resultatene. Og lærer fra dem.
Så gjentar vi prosessen med et annet problem.

omoss

Kompetansetorget tilbyr målrettet implementering av spisskompetanse. Der skreddersydd opplæring trengs kan vi formidle kompetansen som morgendagens marked fordrer. Vi tar frem målbare løsninger for kunder eller i egen regi.

Kompetansetorget er blant annet ansvarlig for sikkerhetsopplæringen i www.sikkerhetsrommet.no [linken bes åpne nytt vindu].

Kompetansetorget er et heleid datterselskap av Varde Consulting AS.